Organisatiegegevens

Peoples B.V.

Cortgene 7

2951 EA Alblasserdam

KVK: 75843080 te Alblasserdam

Contactgegevens aangaande privacy

Maarten van der Zanden

0613745444

Maarten@peoples.hr

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

 • Een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen.
 • De inzage in uw persoonsgegevens.
 • Het corrigeren van terechte fouten.
 • Het verwijderen van verouderde gegevens.
 • Het intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 • Het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bovenstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De volgende persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt indien aanwezig:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Opleidingsniveau
 • Functienaam van de gebruiker
 • Scores die een indicatie geven over de drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten, beroepsinteresses en competenties van een gebruiker. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien een gebruiker één of meer analyses invult en afrondt of indien feedbackgevers en/of assessors één of meer feedback c.q. assessment analyses invullen over een gebruiker
 • Teksten over de gebruiker die voortkomen uit de ingevulde vragen en de geschreven conclusies c.q. opmerkingen. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien een gebruiker, feedbackgevers en/of assessors deze teksten geschreven hebben en in het TMS / de TMA Portal hebben geplaatst
 • Rapportages en dashboards met geschreven en gevisualiseerde output op basis van de scores, teksten en persoonsgegevens die over een gebruiker beschikbaar zijn in het TMS / de TMA portal

De volgende persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt door de uitgever en zijn alleen beschikbaar voor de uitgever. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om foutmeldingen te verhelpen, de activiteiten van gebruikers in het TMS te loggen, gebruikers te ondersteunen bij het gebruik van het TMS en de beveiliging en gebruikerservaring van het TMS te verbeteren:

 • Het IP adres van de gebruiker
 • De locatie van de gebruiker op basis van IP adres
 • Het besturingssysteem dat de gebruiker gebruikt
 • De browser die de gebruiker gebruikt
 • Het tijdstip van inloggen van een gebruiker

De volgende persoonsgegevens van de gebruiker kunnen optioneel aanvullend op de hierboven beschreven persoonsgegevens anoniem worden verwerkt door de uitgever indien verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en beloningsonderzoek:

 • Salarisniveau van de gebruiker
 • Percentage van het dienstverband (voltijd/deeltijd)
 • Werk- en denkniveau
 • Opleidingen
 • Nationaliteit

Waarom persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken deze persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de overeenkomsten c.q. afspraken (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten) die zijn afgesloten met de betrokkenen en/of organisaties die onze diensten en producten afnemen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures) verwerken wij de persoonsgegevens op basis van toestemming en/of gerechtvaardigd belang.

De rapportages en dashboards van het TMS / TMA Portal kunnen wij onder andere gebruiken om:

 • Gebruikers te ondersteunen en coachen bij hun persoonlijke ontwikkeling en te begeleiden in hun carrière en werkzaamheden.
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren.
 • Selectie procedures en sollicitatiegesprekken te voeren.
 • Teams te begeleiden en beter te laten presteren en samenwerken.
 • Te ondersteunen bij het samenstellen van teams en de verdeling van werkzaamheden.
 • De organisatie, afdelingen, teams en individuele medewerkers te kunnen managen.

Uw persoonsgegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden door de uitgever van het TMS / TMA Portal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en om de analyses, rapportages en dashboards van het TMS / TMA Portal te verbeteren en up-to-date te houden.

De persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens.

 • De coaches, consultants, begeleiders, adviseurs, trainer, die u begeleiden en de medewerkers van de administratie afdeling van Peoples hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden zorgvuldig bewaard.

 • Uw persoonsgegeven bewaren wij gedurende de overeenkomst die wij met u hebben en daarna totdat u aangeeft dat ze verwijderd dienen te worden. Wij hebben het recht uw persoonsgegevens op elk gewenst moment na het verlopen van de overeenkomst zonder aankondiging te vernietigen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u een website of webapplicatie bezoekt. Wij plaatsen cookies op uw apparaat als u het TMS bezoekt waarmee wij informatie over uw bezoek aan het TMS / TMA Portal bijhouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door het TMS. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Wij plaatsen en lezen alleen cookies die noodzakelijk zijn. Noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd. Cookies van het TMS bevatten geen gevoelige informatie zoals een gebruikersnummer of wachtwoord en worden encrypted aan de cliënt aangeboden.

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. 

;